Podoposturale therapie

Tot 1998 bestonden er in Nederland podo-kinesiologen en podo-orthesiologen, welke in grote lijnen hetzelfde beroep uitoefenden. In 1998 zijn deze twee groepen samengegaan in het Omni Podo Genootschap (O.P.Gen.) en werd de beroepsnaam “Podoposturaal Therapeut”. De bij het O.P.Gen. aangesloten therapeuten moeten voldoen aan hoge eisen betreffende inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing. Hierdoor besloten steeds meer zorgverzekeraars om vergoedingen te verstrekken voor de therapie indien deze wordt verricht door een bij het genootschap aangesloten A-therapeut. In 2001 en 2002 scoorde het O.P.Gen een 8,3 in het onderzoek van de Consumentenbond.

Sinds 2013 is het Omni Podo Genootschap een onderdeel van Stichting LOOP. Hierdoor is er een grotere organisatie ontstaan, welke beter in kan spelen op de eisen die door o.a. zorgverzekeraars wordt gesteld. Ook wetenschappelijk onderzoek en controles van de richtlijnen waaraan praktijken en therapeuten moeten voldoen kunnen op deze manier nog beter worden gerealiseerd.

De podoposturale therapie (podo = voet en postuur = houding) is een houdingscorrigerende therapie, waarvan de basis is ontwikkeld door de aan de Parijse Sorbone verbonden neuroloog Dr. R.J. Bourdiol.

Door zijn brede interesse, welke niet stopte bij de toen traditionele neurofysiologie, maar zich ook richtte op b.v. acupunctuur, manipulatieve technieken, homeopathie en reflexologie, ontdekte hij dat door plaatsing van dunne kurken elementjes onder de voetzool, er een beïnvloeding van de reflexketen van de spieren bewerkstelligd werd, die de totale lichaamhouding kon veranderen.

Doordat veel houdingsproblemen voorkomen uit een onbalans van de houding en deze beïnvloed kan worden door de 1 tot 3 mm kurken elementen, welke ingebouwd worden in dunne zooltjes (geen steunzolen), kan men de houding zo in balans brengen dat de klachten verminderen of verdwijnen. Ook kan men de zogenaamde proprioceptieve zolen dragen ter ondersteuning van andere therapieën, zoals oefentherapie Cesar-Mensendieck, fysiotherapie en chiropractie.